Espais

Espais Nexes

L’escola compta amb un espai interior casa com a nau de referència, oberta i connectada directament a l’espai natural exterior. Els infants poden circular lliurement per ambdós entorns segons necessitin, ja que tant a dins com a fora hi ha una adulta que acompanya el joc. L’espai interior el trobam sempre disponible durant el dia per respondre a necessitats de recolliment, descans o refugi, de manera que els infants poden habitar-lo amb autonomia. Compta amb racons de lectura, experiments, construccions, material no estructurat, matalassos i coixins, teles i engronsadors, miralls, disfresses, taules per a l’expressió artística… 

Pel que fa a l’espai exterior de Nexes, és on majoritàriament es desenvolupa el joc simbòlic i està compost per una gran porxada on gaudim dels àpats, una zona d’hort, galliner, taula/cuina d’experimentació, racó d’eines, diverses casetes, estany amb peixos, arbres fruiters i elements naturals diversos. Alhora, pot connectar-se amb un altre espai exterior situat just al davant de l’escola. L’anomenam espai de moviment ja que compta amb diverses rampes, engronsadors, cordes i rocòdrom que conviden l’infant, precisament al joc més mogut.

Així mateix, les instal·lacions de la Fundació S’HORT VELL també formen part del nostre dia a dia i les habitam de manera continuada quan visitam els cavalls i els ponis, anam a cercar menjar o sortim d’excursió. Llavors, les pistes d’arena, el cross, el paddock paradise, els corrals o magatzems també són espais que s’omplen de joc quan els trepitjam.