Contacte

  PROTECCIÓ DE DADES

  De conformitat amb allò dispost en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), vos facilitam la següent informació del tractament:

  - Responsable: FUNDACIÓ S'HORT VELL, G72950223, Ma-3020 km 8,4 · 07143 Biniali (Illes Balears), administracion@shortvell.org.

  - Finalitats del tractament: mantenir una relació comercial, enviament de comunicacions de productes o serveis i gestió dels consentiments.

  - Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat, si s'escau.

  - Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per a la finalitat, i es conserven tot complint els terminis legals de prescripció.

  - Destinataris de cessions: els necessaris per a la finalitat del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

  - Drets que vos asssiteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.

  Més informació del tractament: https://shortvell.org/

  --


  Més dades de contacte

  Correu electrònic: info@escola-nexes.org

  Telèfons: +34 652 439 117 · +34 627 308 286

  Som a la Finca S’Hort Vell: ctra. Ma-3020 (Sta. Maria – Sencelles), Km 8,4 – 07143 Biniali (Mallorca)


  Ubicació

  S’Hort Vell a Maps (Apple) / Google Maps / Bing Places