Moment del dinar

Dia a dia a Nexes. Moment del dinar.

Devers les 12,45h, sabem que el moment de joc lliure ha finalitzat quan veim na Maria de Lluc, cuinera de l’escoleta Els Molins, tot arribant amb el dinar.

La dinàmica d’aquest moment ens condueix a endreçar els nostres projectes, rentar-nos les mans, parar taula i gaudir de l’àpat. Cada infant, a mesura que va acabant de dinar al ritme que necessiti, autònomament recull els seus estris i els escura a les piques.