Família i escola

Escola Nexes. Metodologia. Família i escola.Familia y escuela

Contemplam Nexes com una escola oberta a la comunitat.  

L’objectiu fonamental de la relació amb les famílies és que aquestes coneguin, participin, s’impliquin i sobretot es sentin incloses a l’escola, que sàpiguen que formen part d’aquest sistema que acull els infants i les seves famílies d’una manera inseparable. 

Per a nosaltres és essencial que es generi un ambient de confiança i seguretat per a tots els membres del sistema: infants, famílies, animals i acompanyants. 

Per fer realitat tot això portam a terme una sèrie d’accions que fan de l’escola un espai també familiar i acollidor on pertànyer, crear, compartir, inspirar-se i fer xarxa: 

  • Jornades familiars on hi participen infants, famílies i acompanyants duent a terme activitats compartides de joc, celebracions, tasques i cures que l’entorn requereix 
  • Trobades pedagògiques grupals amb les famílies on transmetre una cultura d’infància sana 
  • Tallers familiars: mares i pares que vulguin oferir una activitat dirigida als infants durant la jornada escolar tenen les portes obertes 
  • Un mínim de 3 trobades individuals/tutories anuals amb cada família 
  • Entrada i sortida relaxada a l’escola, comptant amb 30 minuts per acompanyar la criatura a canviar d’escenari 
  • Període de familiarització i acollida per a infants i famílies nouvinguts al projecte