Metodologia

Metodologia Nexes

Tant l’equip com el projecte es nodreixen de diverses fonts pedagògiques, escoles i autors que fonamenten el respecte i la cura cap a la infància, així com la confiança plena en les seves capacitats. Promovem una pedagogia viva i activa

  • Partint del profund coneixement de l’etapa de desenvolupament en la que es troben infants de 3 a 6 anys
  • Respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i acceptant els seus processos de creixement intern sense exigir-los res pel que no estiguin biològicament preparats
  • Lligant l’aprenentatge a la vivència: tocant, explorant, sentint els continguts
  • Educant en un entorn de lliure circulació on és el propi infant qui va a la recerca d’aprenentatge segons les seves necessitats i interessos
  • Habitant espais i ambients que compten amb una estètica pensada i cuidada per a satisfer les necessitats dels infants i convidar-los a participar-hi
  • Vivint l’escola com un organisme viu on investigar, experimentar, crear, equivocar-se, revisar, aprendre, resoldre, gaudir… 

Emmi Pikler, Montessori, Waldorf, Pestalozzi, Reggio Emilia (Malaguzzi) i les Escoles Bosc, entre d’altres, són alguns dels nostres referents i els pilars que ens fan treballar d’una forma eclèctica. 

Actualment disposam de moltes experiències educatives de pedagogies actives i que estan en marxa des de fa anys, dècades i fins i tot segles; funcionen de forma reeixida pels beneficis que aporten al desenvolupament integral de l’infant, essent referents a nivell mundial. Aquestes metodologies s’expliquen i analitzen des de la ciència i compten amb el reconeixement i suport de molts professionals i disciplines; ciència, neurociència, psicologia, educació, pediatria, filosofia, artístiques… 

Totes elles posen en comú el respecte cap a la infància, la confiança en les seves capacitats, el coneixement de les etapes del desenvolupament i la consideració dels ritmes individuals des d’un aprenentatge vivencial on s’aprèn fent i des de l’experiència.