Acompanyament respectuós

Escola Nexes. Metodologia. Acompanyament respectuós.

A Nexes permetem i acceptam tots els sentiments i emocions infantils, tant agradables com desagradables; llavors, també els acompanyam. La seva funció és comunicar alguna cosa que necessita ser atesa. L’expressió d’aquestes emocions, sovint en forma de rialla, plor, crit, rebequeria, etc., en un entorn segur i acompanyat per adultes presents i preparades, és imprescindible per al desenvolupament ple de l’infant; ho necessita per a que aquestes emocions siguin transitades de manera sana. 

La presència de les persones adultes que acompanyen els processos d’aprenentatge dels infants és una peça clau. Confiant en les potencialitats dels infants i amb una mirada atenta i amorosa, lluny de tractar d’evitar, distreure o ocultar l’emocionalitat de les criatures; li donen un lloc, la validen, en permeten la seva expressió en un entorn de seguretat, posen paraules al que està succeint i paren especial atenció a les reaccions corporals. 

Des d’aquest acompanyament es creen vincles segurs. Aquests donen als infants la confiança necessària per a investigar l’entorn que els envolta i establir les bases del seu desenvolupament.  

Per a que tot això esmentat anteriorment pugui desenvolupar-se en harmonia, treballam amb ràtios petites, de màxim 8 infants per acompanyant.