Mes: juliol de 2021

Escola Nexes: una experiència integral d’educació infantil en plena naturalesa

Escola Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre.

Confuci

Desenvolupament integral: cos, ment i emoció treballant junts per consolidar aprenentatges

Dirigit a 2n cicle d’educació infantil


Nexes Curs 2023-24 (CA)

Nexes, Natural Learning

L’aprenentatge en plena natura, el vincle amb els animals i la seva cura, la consciència emocional i l’acompanyament des del respecte a les necessitats de l’etapa i als ritmes individuals de cada persona, són els eixos fonamentals del projecte.

Escola a l’aire lliure i en plena naturalesa

Entorno natural, Escoleta Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

La naturalesa ens brinda infinites possibilitats. Ja són molts els projectes escolars que s’adhereixen a aquesta metodologia i podem dir, des de l’experiència, que no només s’aconsegueixen els objectius i continguts a nivell curricular, sinó que els aprenentatges a nivell competencial són sempre presents.

L’entorn que oferim disposa d’un espai obert i amb diferents elements que afavoreixen el moviment i l’exploració. Aquest espai, delimitat per una tanca de fusta, ofereix la contenció i l’espai segur en el qual poder-se moure amb tota llibertat. Fora d’aquest límit, comptam també amb àrees per passejar i investigar, sempre acompanyats pels educadors.

Què passa si fa mal temps?

Disposam, a l’espai de referència, de dues estructures de porxo cobertes, espais interiors dissenyats perquè puguin crear-se diversos ambients, sempre respectant les directrius del projecte. A S’Hort Vell existeix també, a més, infraestructura a cobert disponible per a usos múltiples. Les tempestes són excepcionals a la nostra illa i la meteorologia perillosa no és freqüent. No obstant això, estam sempre atents a les previsions i podem oferir alternatives en cas de necessitat.

Cal no oblidar que “no existeix el mal temps, sinó la roba inadequada”. O sigui, que cal un bon equip i estar en moviment. Roba adequada no vol dir roba especial, simplement roba còmoda i adaptada a la climatologia i sempre “a mà”. Les capes són pràctiques, ja que l’infant pot anar regulant, segons el seu termòstat, si llevar-se o posar-se roba.

Motivació intrínseca

Motivación intrínseca, Escoleta Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

Les persones naixem amb la necessitat d’aprendre. Tenim curiositat per descobrir i entendre el món que ens envolta i cada vegada ens desconnectem més aviat d’aquesta motivació intrínseca a causa de la sobreestimulació i el ritme accelerat que manté la societat en què vivim.

L’aprenentatge a Nexes està vinculat a la vivència i a l’experiència. Tot permetent que els infants explorin al seu ritme, guiats per les seves necessitats i interessos, garantim que associïn els nous descobriments a experiències i emocions positives, tot contribuint a fixar els aprenentatges i afavorint la seva curiositat i esperit investigador.

Acompanyament respectuós

Acompañamiento respetuoso, Escoleta Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

La presència de les persones que acompanyen els processos d’aprenentatge dels infants és una peça clau. Amb una mirada atenta i amorosa, posant paraules a les emocions i confiant en les potencialitats dels nens, es creen vincles. Aquests donen la confiança necessària a l’infant per investigar l’entorn i establir relacions de manera autònoma.

L’adult acompanyant ha de ser capaç de captar el subtil límit entre la intervenció i la interferència, tot aprofitant les oportunitats que brinda la convivència en el dia a dia. La presència de dos professionals de l’àmbit educatiu, tot acompanyant sempre els processos individuals i grupals i ajudant a gestionar conflictes i posar paraules a les emocions que van sorgint, proporciona una base segura a la qual recórrer i explorar.

Observar les dinàmiques que es generen durant el joc lliure i les interaccions intragrup, ajuda i guia la intervenció quan és necessària, tot generant les mínimes interferències possibles per promoure l’autonomia de l’infant. Al mateix temps, l’observació permet conèixer els seus interessos i ritmes maduratius i promoure dinàmiques per treballar les tres grans àrees curriculars.

Joc lliure

Proposam el joc lliure com a forma de relacionar-se amb l’entorn, una eina potencial de treball, en un escenari natural ple de reptes i materials per descobrir. El joc lliure afavoreix l’autodeterminació, la presa de contacte amb el que l’infant vol i necessita. No tenir sempre una guia que planifiqui cada pas que dona, li ofereix l’oportunitat de prendre decisions, ser creatiu i proactiu.

Cada infant tria com i amb qui vol jugar… i això, de vegades, genera conflicte amb els seus iguals. A poc a poc, van sortint del seu egocentrisme per començar a veure i respectar punts de vista diferents als propis.

Convivència amb animals

Convivencia con animales, Escoleta Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

S’Hort Vell és un espai cohabitat per animals, els cavalls, els ponis i els cans són companys de vida en aquest entorn, entre sí i amb els humans; animals acostumats a treballar amb humans, fent-los de suport tant en l’àmbit docent com terapèutic. El vincle i la cura d’aquests animals, sumat a l’entorn natural, desenvoluparà en els infants una mirada més holística. Tot coneixent les seves necessitats, les diverses formes de comunicació entre humans i animals, experimentaran la forma diferent de comportar-se també entre els humans. La cura d’un senzill galliner i la forma de comportar-se de les gallines els faran veure i viure, com si fos un mirall, la seva pròpia pauta de comportament.

El contacte amb els animals estimula la creació de vincles respectuosos i afavoreix el desenvolupament de l’autoestima, l’empatia i la integració grupal. La convivència amb animals d’altres espècies, amb les seves necessitats i característiques pròpies, requereix d’un aprenentatge sobre la forma apropiada i segura de relacionar-se amb ells, la qual cosa afavoreix l’autoregulació dels infants.

Consciència emocional

Escoleta Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

Generalment els infants estan connectats al sistema reptilià del nostre cervell: les emocions. No entenem les emocions com a bones o dolentes, sinó com a indicadors d’una necessitat. Tenir una vivència que genera una emoció agradable o desagradable, donarà l’oportunitat de connectar amb un mateix. Aleshores, és summament valuosa la presència de l’acompanyant; no dirigeix, escolta i acompanya, creant el vincle que donarà seguretat i confiança.

L’aprenentatge adquirit en aquests moments és per tota la vida. La missió de l’acompanyant serà permetre que experimenti l’aprenentatge i, així, pugui incorporar per sempre el coneixement adquirit a través de l’emoció sentida.

Tot ajudant l’infant a posar paraules i donar sentit als seus sentiments i emocions ja siguin agradables o desagradables, sense jutjar-los. Tota emoció és lícita, si bé la forma de manifestar-ho en aquestes edats pot precisar de certa orientació. Els acompanyants s’encarreguen d’establir límits de manera ferma i amorosa, així com d’oferir alternatives perquè les puguin expressar, tot garantint el respecte cap als altres i cap a ells mateixos.

Alimentació sostenible i saludable

Comida saludable, Escoleta Nexes, Natural Learning (S'Hort Vell, Biniali)

Oferim un menú basat en productes locals o de “km 0”, cereals, llegums ecològics, sense sucres ni processats. Amb una mirada holística, contemplam l’alimentació com un eix de vital importància, fonamental en l’educació infantil. Els infants aprenen a ser autònoms i prenen consciència que el planeta no és un recurs infinit, donen valor al que mengen i contemplen aquest moment com un espai de temps que ofereix múltiples oportunitats d’aprenentatge.

Ratios reduïdes

Duim a terme l’activitat formant parella educativa. Per garantir la qualitat del programa i un acompanyament eficaç, la ràtio màxima és de 10 infants per professional.

Metodologia

L’equip i el projecte es nodreixen de diverses fonts i, per aquest motiu, utilitzam metodologies de diferents escoles i autors. Emmi Pikler, Montessori, Waldorf, Pestalozzi, Reggio Emilia (Malaguzzi) i les Escoles del bosc, entre d’altres, són alguns dels nostres referents i els pilars que ens fan treballar d’una forma eclèctica.

Actualment disposam de moltes experiències educatives de pedagogies actives i que estan en marxa des de fa anys, dècades i fins i tot segles; funcionen de forma reeixida pels beneficis que aporten a el desenvolupament humà integral, essent un referent a nivell mundial. Actualment, aquestes metodologies s’expliquen i analitzen des de la ciència i compten amb el reconeixement i suport de molts de professionals i disciplines; ciència, neurociència, psicologia, educació, pediatria, filosofia, artístiques…

Les bases d’aquestes metodologies són el respecte cap a la infància i la confiança en les seves capacitats, el coneixement de les etapes del desenvolupament i el respecte dels ritmes maduratius de cada etapa i de cada infant, des d’un aprenentatge vivencial on s’aprèn fent i des de l’experiència.


Intentar ensenyar a un infant alguna cosa que pot aprendre per si mateix, no és tan sols inútil, sinó també perjudicial.

Emmi Pikler

Galeria de fotos

Vídeo explicatiu