Mes: novembre de 2023

Què és Nexes?

Nexes - Qui som, portada

Si haguéssim de definir el concepte de Nexes en una sola frase seria aquesta: «Nexes, una experiència integral d’educació a la natura».

Aquest mateix concepte que dona nom al projecte deriva del llatí amb el significat de nus o entrellaçament. Llavors, entenem Nexes com l’apropament, la connexió i la unió de l’infant a la natura i els processos que en ella s’hi esdevenen. El fet de conviure en un entorn natural ofereix de manera implícita un aprenentatge molt ric i valuós: el respecte, la consciència, la cura i estima d’aquesta natura que dia a dia vivim i que, pas a pas, entenem.

Amb Nexes volem donar llum a un sistema on l’explosió de moviment, la connexió amb l’entorn natural i els animals, l’aprenentatge a través del joc lliure, la consciència emocional i l’acompanyament des del respecte a les necessitats de l’etapa i els ritmes individuals de cada infant, són els eixos protagonistes del projecte.

Es tracta d’una proposta dirigida al segon cicle d’educació infantil (per a infants d’entre 3 i 6 anys) que ha estat dissenyada des d’una mirada de cura i respecte, tenint en compte l’etapa de desenvolupament que viuen els infants d’aquestes edats i les seves necessitats. El projecte pedagògic el desenvolupen tres professionals de l’àmbit educatiu, mestres d’educació infantil, formades en pedagogia respectuosa i madurant contínuament els seus coneixements a través de l’estudi d’estils educatius no directius, acompanyament familiar, pedagogia sistèmica, intervencions assistides amb animals, entre d’altres.

L’activitat es porta a terme a S’Hort Vell, la finca homònima situada a les portes de la localitat de Biniali (al terme de Sencelles), Mallorca.

Metodologia

Metodologia Nexes

Tant l’equip com el projecte es nodreixen de diverses fonts pedagògiques, escoles i autors que fonamenten el respecte i la cura cap a la infància, així com la confiança plena en les seves capacitats. Promovem una pedagogia viva i activa

  • Partint del profund coneixement de l’etapa de desenvolupament en la que es troben infants de 3 a 6 anys
  • Respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i acceptant els seus processos de creixement intern sense exigir-los res pel que no estiguin biològicament preparats
  • Lligant l’aprenentatge a la vivència: tocant, explorant, sentint els continguts
  • Educant en un entorn de lliure circulació on és el propi infant qui va a la recerca d’aprenentatge segons les seves necessitats i interessos
  • Habitant espais i ambients que compten amb una estètica pensada i cuidada per a satisfer les necessitats dels infants i convidar-los a participar-hi
  • Vivint l’escola com un organisme viu on investigar, experimentar, crear, equivocar-se, revisar, aprendre, resoldre, gaudir… 

Emmi Pikler, Montessori, Waldorf, Pestalozzi, Reggio Emilia (Malaguzzi) i les Escoles Bosc, entre d’altres, són alguns dels nostres referents i els pilars que ens fan treballar d’una forma eclèctica. 

Actualment disposam de moltes experiències educatives de pedagogies actives i que estan en marxa des de fa anys, dècades i fins i tot segles; funcionen de forma reeixida pels beneficis que aporten al desenvolupament integral de l’infant, essent referents a nivell mundial. Aquestes metodologies s’expliquen i analitzen des de la ciència i compten amb el reconeixement i suport de molts professionals i disciplines; ciència, neurociència, psicologia, educació, pediatria, filosofia, artístiques… 

Totes elles posen en comú el respecte cap a la infància, la confiança en les seves capacitats, el coneixement de les etapes del desenvolupament i la consideració dels ritmes individuals des d’un aprenentatge vivencial on s’aprèn fent i des de l’experiència. 

Espais

Espais Nexes

L’escola compta amb un espai interior casa com a nau de referència, oberta i connectada directament a l’espai natural exterior. Els infants poden circular lliurement per ambdós entorns segons necessitin, ja que tant a dins com a fora hi ha una adulta que acompanya el joc. L’espai interior el trobam sempre disponible durant el dia per respondre a necessitats de recolliment, descans o refugi, de manera que els infants poden habitar-lo amb autonomia. Compta amb racons de lectura, experiments, construccions, material no estructurat, matalassos i coixins, teles i engronsadors, miralls, disfresses, taules per a l’expressió artística… 

Pel que fa a l’espai exterior de Nexes, és on majoritàriament es desenvolupa el joc simbòlic i està compost per una gran porxada on gaudim dels àpats, una zona d’hort, galliner, taula/cuina d’experimentació, racó d’eines, diverses casetes, estany amb peixos, arbres fruiters i elements naturals diversos. Alhora, pot connectar-se amb un altre espai exterior situat just al davant de l’escola. L’anomenam espai de moviment ja que compta amb diverses rampes, engronsadors, cordes i rocòdrom que conviden l’infant, precisament al joc més mogut.

Així mateix, les instal·lacions de la Fundació S’HORT VELL també formen part del nostre dia a dia i les habitam de manera continuada quan visitam els cavalls i els ponis, anam a cercar menjar o sortim d’excursió. Llavors, les pistes d’arena, el cross, el paddock paradise, els corrals o magatzems també són espais que s’omplen de joc quan els trepitjam.